תדיראן קשרי משקיעים

הושלם רישום הזכויות בנכס מקרקעין על שם חברת הבת, המשך מיום 17.5.18

קרא עוד