תדיראן קשרי משקיעים

פרופיל החברה

תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, יצור תעשייתי, פיתוח, שיווק, הפצה ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים "תדיראן" ("Tadiran"), "אמקור" ("Amcor") ו-"Toshiba", וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. בנוסף, במסגרת תחום פעילות מיזוג אוויר עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. עיקרן המכריע של מכירות הקבוצה הינן לשוק הישראלי.

בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא, שיווק והפצה של מוצרי חשמל "לבנים" ו- "קטנים" תחת מותגים בבעלותה, כגון "קריסטל", "אמקור" ו- "תדיראן".

תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג”ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.