תדיראן קשרי משקיעים

יצירת קשר - משקיעים

לפניות בנושאי קשרי משקיעים

רביד קימיה

משנה למנכ"ל, מנהל כספים ופיתוח עסקי ראשי

טל': 972-03-928-3372+

דוא"ל: ravid@tadiran-group.co.il

יונתן אילת

TheInvestor Ltd

טל': 972-54-268-1977+

דוא"ל: john@theinvestor.co.il