תדיראן קשרי משקיעים

דוחות כספיים

תקופהדו"ח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני 
רבעון שלישי
רבעון רביעי 
תקופהדו"ח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני 
רבעון שלישי 
רבעון רביעי 
תקופהדו"ח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני 
רבעון שלישי 
רבעון רביעי 
תקופהדו"ח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני 
רבעון שלישי 
רבעון רביעי 
תקופהדו"ח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני 
רבעון שלישי 
רבעון רביעי 
תקופהדו"ח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני 
רבעון שלישי 
רבעון רביעי 
תקופהדו"ח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני 
רבעון שלישי 
רבעון רביעי