הודעות לעיתונות

17/05/2017
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2017
קרא עוד
04/05/2017
אישור משרד הבריאות לרכישת אחזקות השותף ב-T.P.V
קרא עוד
04/04/2017
תדיראן הולדינגס מדווחת על רכישת השותף בחברת T.P.V
קרא עוד
06/03/2017
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2016
קרא עוד
01/12/2016
טובי פישביין, משנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי ופיתוח עסקי מסיים כהונה לאחר 5 וחצי שנים ובמקומו ימונה רביד קימיה
קרא עוד
15/11/2016
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2016
קרא עוד
02/08/2016
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2016
קרא עוד
05/05/2016
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2016
קרא עוד
06/04/2016
דיווח מיידי – בקשה לייצוגית – החברה דוחה הטענות
קרא עוד
09/03/2016
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015
קרא עוד
28/12/2015
מידרוג מעלה דירוג אג"ח סדרה 2 של החברה
קרא עוד
27/12/2015
הצלחה לתדיראן הולדינגס: גייסה 27.5 מיליון ש"ח בהנפקת מניות רדומות
קרא עוד
03/11/2015
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015
קרא עוד
07/09/2015
מו"מ לרכישת אחז' גרנית בסופרגז הסתיים מבלי שהתגבש להסכם-המשך
קרא עוד
27/08/2015
הארכת התקשרויות החברה עם GREE, היצרן הסיני של מזגני תדיראן, עד 31.7.18
קרא עוד
11/08/2015
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2015
קרא עוד
01/06/2015
חתימה על מזכר הבנות לרכישת מלוא הון המניות של סופרגז
קרא עוד
26/05/2015
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2015
קרא עוד
17/05/2015
מידרוג מאשרת מחדש דירוג Baa1 לאיגרות חוב
קרא עוד
26/04/2015
תדיראן הולדינגס חתימת הסכם למכירת זכויות הפצת המותג Blomberg בישראל
קרא עוד
31/03/2015
תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2014
קרא עוד
10/11/2014
יציבות במכירות, ירידה קלה ברווח ושיפור ניכר בתזרים המזומנים
קרא עוד
05/11/2014
תדיראן מדווחת על זכייה במכרז של משרד הבריאות להתייעלות אנרגטית ב 11- בתי חולים בישראל
קרא עוד
26/05/2014
המשך גידול בתחום המזגנים הוביל לשיפור ברווח
קרא עוד
07/05/2014
מישל בן וייס מונה למנכ"ל תדיראן גרופ
קרא עוד
06/04/2014
תדיראן מודיעה על סיום כהונת מנכ"ל חברת הבת
קרא עוד
08/01/2014
תדיראן משקיעה בטכנולוגיה ייחודית לחיסכון באנרגיה במבנים
קרא עוד
29/08/2013
שיפור משמעותי ברווחי תדיראן ברבעון ובחציון
קרא עוד